De milieuzone als stampvoetend kindje

“Rotterdamse milieuzone weer verboden voor oude benzine auto’s”
” Nieuw verkeersbesluit na eerdere uitspraak van de rechter”
Kopt het persbericht van de Gemeente Rotterdam op 3 augustus.

De woordvoerders van Pex Langenberg strooien met vage herberekeningen van de eerder door de rechter verworpen cijfers.
Ook stelt men dat uit de evaluatie blijkt dat het weren van diesel- en benzine auto’s 29 minder roet- en 12 procent minder NOx-uitstoot oplevert.

Zonder nulmeting kun je niet vergelijken!
Het vreemde is dat er niet eens een nul meting binnen de milieuzone van roet en NOx is gedaan (of althans openbaar gemaakt – ik ben nog in afwachting van de cijfers maar keer op keer krijg ik te horen dat men nog in afwachting is van informatie van derden).

Van die 12 procent vermeende minder NOx uitstoot zou 20% te danken zijn aan het weren van de benzine auto’s. Dit is 2,4 % vermeende daling Nox door het weren van een aantal niet dagelijkse auto’s.

Dit is puur een goocheltruc met cijfers.
Meneer de wethouder meent namelijk geen nulmeting nodig te hebben. Hij berekent dit op basis van het tellen van auto’s op een beperkt aantal dagen en een beperkt aantal punten. Zonder rekening te houden met variabele omstandigheden en gebeurtenissen.

Er wordt geen rekening gehouden met substitutie effecten.

En die zijn er wel. Hier een praktijk voorbeeld:
Mensen zoals wij die een euro 2 benzine auto naast de camper moeten kopen om hem toch te kunnen gebruiken. Hierdoor pakken we met slechter weer niet langer het openbaar vervoer maar de auto – zowel naar het werk als privé-afspraken.
Tevens rijden we voor een keer kamperen meerdere keren dwars door de zone om de camper schoon te maken en weer in te richten voor het volgende lange weekend.
De mensen van de Maastunnel hebben het zelfs berekend: De verkeersbelasting van het in- en uitpakken van onze camper op de oeververbindingen is 1.8 uit 5.

Nog opvallender is dat de DCMR zelf stelt dat uit de metingen van  stikstofdioxiden van het afgelopen jaar blijkt dat die over het algemeen hoger uitvielen dan het jaar ervoor. Eén van de genoemde redenen: Het toenemende verkeer.

Waarom stopt de wethouder niet met het oeverloze herberekenen. Wanneer stopt hij eindelijk met het in de Maas pleuren van gemeenschapsgeld?

In plaats van én in hoger beroep te gaan én een nieuwe maatregel uit te roepen met weer een hele bezwaarprocedure terwijl de juridische afdeling al onderbezet is zou hij veel effectievere maatregelen hebben kunnen verzinnen.

Plaats ook geen aanbesteding voor gemeentelijke dieselbestelbussen. Denk in plaats daarvan na over een verkeerscirculatie plan, over hoe het dagelijks verkeer én de dagelijkse files terug te dringen. Trek niet nog meer cruiseschepen aan. Stop met stampvoetend symboolpolitiek bedrijven!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s